LINKI
... Banner:
      ... Jeżeli uważasz, że masza strona jest godna uwagi,to umieść powyższy banner na swojej stronie:
 

< ! Thorgal-Polska strona !>
<center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="400" height="50">
<param name=movie value="http://www.thorgal.pl/b/banner.swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="http://www.thorgal.pl/b/banner.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="50">
</embed>
</object></center>
< ! Thorgal-Polska strona !>

www.tytusdezoo.republika.pl - komiks, muzyka i inne...
... Wydawnictwa:
... Le Lombard (Belgia)
... Carlsen Comics (Niemcy)
... Carlsen (Dania)
... Egmont Polska
... NORMA (Hispania)
... marvel panini (Włochy)
 
... Strony komiksowe:
... Thorgal - Strona oficialna
... ThorgalCD - Strona muzyczna
... Thorgal - Strona do Gry
... THORGAL - Entrez dans le Deuxičme Monde... (Francja)
... Thorgal on-line (Niemcy)
 
... Strony:
... Winland - Strona polskich wikingów
 


Powrót